Kde nás nájdete?

Anavek spol. s.r.o. - distribúcia

BARDEJOV, BRATISLAVA,
BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE
ŽILINA

Informácie o predajnej sieti získate u našich obchodných zástupcov:

viac v kontaktoch

Anavek spol. s.r.o.

Sme firma s 28 ročnou tradíciou. Zastupujeme viacero medzinárodných obchodných značiek pre SR.

Viac na www.anavek.sk

Napíšte nám
AlfaLook strešné okná

FAQ


 

Ako vybrať veľkosť okna, aby sme zaistili vhodné osvetlenie miestnosti?

Predpisy určujúce osvetlenie a prienik slnečného žiarenia do miestností vymedzujú len minimálny pomer povrchu okna počítaného vo svetle rámu k povrchu podlahy. V prípade miestností určených na pobyt ľudí musí tento pomer predstavovať najmenej 1:8 a v miestnosti určenej na hospodárske účely je to najmenej 1:12. Je potrebné určiť, akú úlohu bude miestnosť plniť, aká je plocha podlahy, uhol sklonu strechy (čím je uhol sklonu menší, tým musí byť výška okna väčšia), rozstup krokiev a zohľadniť, že:

- strešnými oknami preniká viac svetla ako inými oknami
- lepšie efekty osvetlenia získame s použitím viacerých menších okien v rôznych miestach strechy, ako jedného veľkého okna

Ako vykonávať údržbu strešných okien?

Údržba, ktorú si vyžadujú strešné okná AlfaLooK:

- priebežné odstraňovanie lístia a iných nečistôt nazbieraných na lemovaní, ktoré môžu komplikovať odvádzanie dažďovej vody
- premazanie pántov tuhým mazivom raz za niekoľko rokov
- natieranie drevených častí vodným akrylátovým lakom každých 2 - 5 rokov, v závislosti od prevádzkových podmienok (koncentrácia vlhkosti v miestnosti)

Čím sa riadiť pri výbere typu tesniaceho lemovania?

Lemovanie vyberáme v závislosti od typu strešnej krytiny; na vlnitú krytinu (škridla, plechová škridlová krytina) do výšky 45 mm je vhodné lemovanie typu TZ. Ak máme na streche uloženú plochú strešnú krytinu ako lepenka alebo bitúmenová krytina s maximálnou výškou 16 mm, vhodné bude lemovanie typu TS.

Koľko predstavuje odporúčaná výška montáže strešného okna, ak počítame od podlahy?

Optimálna výška montáže okien AlfaLooK je 120 cm od podlahy. Je však dobré si uvedomiť, že cez vyššie namontované okno do miestnosti prenikne viac svetla. Pre uľahčenie obsluhy vyššie namontovaného okna je kľučka v okne AlfaLooK namontovaná v spodnej časti okna.

Ako zistiť rozmer môjho strešného okna?

Informácie o type a rozmere okna sú uvedené na popisnom štítku, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu krídla. Tento štítok umožňuje jednoducho identifikovať produkt - nielen typ a rozmer okna, ale aj kód výrobku, ktorý umožňuje určiť napríklad dátum výroby okna.

Kde môžem získať záručný list?

Záručný list Vám na požiadanie vydajú v predajni.

Aký je montážny rozsah strešných okien?

Strešné okná AlfaLooK sa môžu montovať do striech s uhlom sklonu medzi 15 a 90 stupňov.

Na skle môjho okna sa vytvorila vodná para – aká je príčina tohto javu?

K tomuto javu dochádza, keď v dôsledku poklesu vonkajšej teploty dochádza k procesu kondenzácie vzduchu. Ak chcete jav kondenzácie vodnej pary v miestnosti obmedziť, musíte zabezpečiť vhodné vetranie a namontovať pod oknom zdroj tepla.